Jdi na obsah Jdi na menu
 


Středa 1.11.

1. 11. 2023

ČJ - úkoly:
1) Čtení písmen, slabik, slov (List/ středa - opakované čtení, důraz na čtení slabik, rozlišování samohlásek na konci slabiky)

2) Psaní - písmeno e (ŽA str. 65/ 3 řádky dokončit)

3) Zásobník - dnes jsme poprvé pracovali s písmenky, některé děti neměly vystřižená písmenka, některé měly ta, která být nemají, a chyběly ta, která potřebujeme, prosím, dokontrolujte doma, co už by mělo být ve škole, děkuji, VD.

 

Co jsme dnes dělali?

2. hodina ČJ

Diktát písmen, z vyskládaných písmenek pak spojujeme slabiky (práce se Zásobníkem: S,á,L,P,Ó,M,l,E,u) + procházka písmenkovým bludištěm, popisování cesty po písmenkách - vpravo, vlevo, nahoru, dolů (ŽA str. 60/červ). Křížovka, dopisování tiskacích písmenek do políček (ŽA str. 60/mod). Psaní - psací e (ŽA str. 65/3 řádky). Čtení - kontrola D.Ú.

 

3. hodina MA

Porovnávání čísel, manipulace s kartičkami (zvedání kartičky, která je větší než druhá). Vyvození znaku "je větší" (MA 34/nahoře se slovním popisem) + manipulace s kartičkou "je větší" (na Máji, vyskládávání počtu). Čtení znaku "je větší než" (MA 34/2). Písničky na číslice 1,2 + psaní číslic (MA 65/ 2 řádky číslice 1 + 3 řádky číslice 2).

 

4. hodina PRV

Píseň s tanečkem Měla babka + puzzle (práce ve skupině). Pozorování plodů - co se ukrývá uvnitř? (PRV str.20/jablko, švestka - rozkrojení, ochutnávka, zakreslení, co je vidět uvnitř a dopsání názvu). Poznávání plodů (PRV str.21/2 řádky ovoce). 

PRV - odkazy pro hodinu:

Měla babka, píseň: https://www.youtube.com/watch?v=vM5QHUiyJlU

 

5. hodina PČ

Jablko a hruška (muchláž krepáku, lepení).